Category Archives: Online Distance Learning

XStart-up: Kung Paano Naging Arkitekto ng Disenyo ang mga Xaverian

Research. Ito ang salitang madaling sabihin at madalas iparatang sa kapwa bilang pantapal kapag nakikipagtalastasan online, ngunit sa totoo lang, hindi gaanong malawak ang kaalaman ng mga mag-aaral sa kasanayang ito. Marami pa rin ang nabibiktima ng misinformation at disinformation. Marami pa rin ang hindi sanay na kumilatis sa mga impormasyon na nababasa at napapanood sa internet.

Bagamat nakalatag ito sa iba’t ibang MELC’s (Most Essential Learning Competencies) ng iba’t ibang asignatura ng Kagawaran ng Edukasyon, kailangan pa ring mas paigtingin ang pagtuturo ng pananaliksik, kaakibat ang STEM na pinapahalagahan ang agham, teknolohiya, engineering, at matematika.  Hindi rin nakagugulat na bahagi rin ito ng Edukasyon sa Pagpapakatao. Ito’y dahil ang pananaliksik ay hindi lamang pagtuklas ng kaalaman, kundi pagtuklas din ng katotohanan. Taon-taong bahagi ng asignaturang Filipino sa Baitang 6 ng Paaralang Xavier ang pagpapakilala ng mga payak na elemento ng pananaliksik sa mga mag-aaral, ngunit iba ang pinaghuhugutan ngayon kung bakit itinuturo ito dahil kailangang labanan ang pandemya ng mali at pekeng impormasyon. Nang nagkaroon ng pandemya, hindi lamang virus ang kalaban.

Sa kabilang banda, kamakailan ay nanalasa ang Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao kaya napapanahon lamang na isama sa pagtuturo ng pananaliksik ang mga konsepto ng sustainability at stewardship sa mga mag-aaral.  Bilang tugon sa Laudato si’ mula sa Santo Papa, hinimok nito na baguhin ang kurikulum at ihanda ang mga mag-aaral na maging katiwala at tagapangalaga ng mundong ito.

Ginamit ang Design Thinking bilang estratehiya ng pananaliksik at pag-iisip ng solusyon, narito ang naging proseso sa aming mga aralin sa ikaanim na baitang sa Filipino:

Proseso ng Design Thinking

1. Panayam- Napanood ng mga mag-aaral ang panayam kay Nanay Elizabeth na biktima ng Bagyong Odette sa San Juan, Southern Leyte. Nasira ang kanyang bahay at maging mga bahay sa kanyang komunidad. Sinuri ng mga mag-aaral ang mga naging karanasan at kalagayan ng mga taong dinamayan nila.

2. Pagtalakay ng U.N. SDG’s o United Nations’ Sustainability Development Goals-Iniugnay ng mga mag-aaral ang karanasan ni Nanay Elizabeth sa mga pandaigdigang adhikain na nagsisilbing blueprint ng mga bansa upang makamit ang tinatawag na sustainability. Nakatulong ito sa mga mag-aaral upang makaisip ng mga ideya na makamit ang SDG’s kung saan hango ang design challenge na ibinigay sa klase. Halimbawa: “Paano magdisenyo ng mura pero typhoon-proof na bahay?”

 3. Pagsulat ng Empathy Map at Concept Map- Ginamit ang mga ito upang makakalap ng datos at mas mauunawaan ng mga mag-aaral ang karanasan, damdamin, at kaugalian ng mga tao na dumanas ng suliranin.

 4. Pakikinig sa Eksperto- Nakinig naman ang mga mag-aaral sa isang inhinyero na si Engr. Fatima Ang na nagpaliwanag tungkol sa disaster-resilient housing upang makatulong sa pag-iisip ng sarili nilang disenyo.

 5. Pagpapabuti ng disenyo kasama ang mga mentor na guro- Maliban sa palagiang gawain sa breakout rooms kung saan nagkaroon ng kolaborasyon at pag-uusap ang mga mag-aaral, minabuti ring mag-imbita ng ibang mga guro mula sa iba’t ibang kagawaran para magbigay ng payo at mga komento para mas mapahusay ang mga disenyo ng bahay ng bawat pangkat.

 6. Repleksyon at pagsulat ng papel-panukala- Mahalaga na mahusay nilang mabuo ang disenyo at masolusyunan ang design challenge na ibinigay, ngunit mas mahalaga pa rin ang nangyaring mabusising proseso ng kabuuan ng pananaliksik. Sa kanilang papel-panukala, nahasa ang kanilang kasanayan sa pagsusulat sa Filipino at pangangatwiran upang mapalitaw ang rationale ng kanilang naging disenyo. Isa pa ay nasanay sila sa paggamit ng mga ekspresyon sa pagpapahayag ng sariling pananaw at wastong gamit ng mga pangatnig sa paglalahad.

Mga Exemplar na Disenyo ng mga Mag-aaral:

(May kalayaan ang mga mag-aaral kung anong apps ang kanilang ginamit sa pagbuo ng sariling mga disenyo.)

Narito naman ang mga mahuhusay na halimbawa ng disenyo ng bahay mula sa iba’t ibang pangkat ng Baitang 6 sa ilalim ng pamatnubay nina G. Nico Fos at G. Roger Salvador, at sa pamumuno ni Gng. Joyce Imperio.

Naging susi ang kanilang mga aralin sa Science dahil nagamit nila ang kanilang kaalaman sa mga sakuna at paghahanda ng mga dapat gawin para rito. Mas napahusay ang kanilang pag-iisip ng ideya kung paano gawing typhoon-proof ang isang bahay. Nagamit din nila ang kanilang kaalaman sa simple machines bilang bahagi ng kanilang disenyo ng bahay. Isang halimbawa ay paggamit ng mga ramp upang maging inklusibo ito sa mga may kapansanan at matatanda tulad ni Nanay Elizabeth na naging sentro ng kanilang pananaliksik. Naglagay ang ilan sa kanila ng mga mekanismo na rust-proof upang maiwasan ang pagkakaroon ng kalawang sa mga materyales ng bahay.

Simple man o at limitado lang ang mga teknikal na aspekto ng kanilang ginawa, at hindi tuluyang magagamit ng komunidad, tiyak na napagsama nila ang kanilang mga kaalaman sa iba’t ibang asignatura at nagamit nila ang wikang Filipino sa isang akademiko at malalim na diskurso. Sa kanilang pagdanas sa proseso ng saliksik, naranasan nila ang pagtuklas ng kaalaman, katotohanan, at lalong-lalo na ang kabutihan para sa kapwa.

Advertisement

TALAAN NG TECHSTO: Mga Tech Tools, Apps, at Resources na sumusuporta sa Online Distance Learning

Bago tayo mamili ng mga apps na gamitin, mahalagang ikintal muna natin sa ating isipan na parehong personal at kolaboratibong proseso ang pagpili ng tech tools sa pagtuturo. Dahil ang bawat guro ay magkaiba, may sariling istilo at kapasidad sa tech, mabuting may personal na pagsusuri sa mga gagamiting tech tools. Sa kabilang banda, isa rin itong kolaboratibong proseso, dahil kailangang pag-usapan rin ng inyong kagawaran, paaralan o ng institusyon ang pagpili ng mga gagamiting tech tools nang sa gayon ay maging uniporme ninyo itong gagamitin at magkaroon ng masusi na pagsusuri kung dapat nga ba itong gamitin. May kaakibat din na sapat na pagsasanay at training upang maging ganap na kapaki-pakinabang ito.

Maraming mga batayan na maaaring gamitin mula sa iba’t ibang mga guro at eksperto, tulad ng sa binanggit sa blog ng isang batikang Edtech Innovator na si Nik Peachey, mayroong 4 na batayan sa pagpili ng tech tool bago ito gamitin.

4 na Batayan ng Pagpili ng Tech Tool
Teknikal: 
1. Madali bang gamitin?
2. Gagana ba ito sa maraming platforms at devices?
3. Ligtas ba itong gamitin?
4. Ano ang work-around kung sakaling pumalya ito o may limitasyon?
Pinansyal: 
1. Libre o mura/sulit ba ang app?
2. Paano ito pinapatakbo ng developer? (freemium model, libre pero maraming ads, may libre at paid versions, atbp.)
3. Paano napapanatili ng app na ito na magpatuloy ang operasyon? (dahil may mga app na maaaring pinahihinto o di na magkakaroon ng update)
Motibasyonal: 
1. Mahihikayat ba nito ang mga mag-aaral na matuto at mag-aral?
2. Kaya ba nitong gawin na personal ang pag-aaral ng mga estudyante batay sa kanilang pangangailangan at gustong paraan na matuto?
3. May espasyo at pagkakataon ba ng interaksyon ang mga mag-aaral?
Pedagohikal: 
1. Matatahi ba nito ang learning goals/competencies? Sa anong paraan?
2. Nagbibigay ba ito ng pagkakataon ng feedback at kolaborasyon? 
3. Maitatahi ba nito ang mga istratehiya at pedagohiya sa pagtuturo?
4. Malilinang ba nito ang kasanayang pangliterasi o kaya naman makatutulong sa iba pang aspekto ng pagtuturo tulad ng classroom management o progress tracking?

Mga Tech tools at Apps, at Resources na maaaring gamitin sa pagtuturo ng Filipino:

P.S. Maging curator, huwag maging dumper. Balikan ang mga batayan sa itaas, o kaya gamitin ang sarili mong batayan. Maaaring magamit ang mga apps na ito sa iba’t ibang kasanayan, maaaring maraming kasanayan rin ang tuhog na nito, ngunit akin na itong pinangkat upang mas madaling hanapin at mailagay sa kategorya. Narito ang TALAAN NG TECHSTO:

1. LEARNING MANAGEMENT SYSTEM: Schoology, Canvas, Google Classroom, Moodle, Seesaw, Edmodo

2. PAGBASA AT PAG-UNAWA

 • Digital Learning Library: Buribooks (interaktibong pagbabasa), Storyweaver.org. www. canvas.ph
 • Virtual post-its at Bulletin Boards: Google Jamboard, Padlet, Popplet
 • Visible Thinking Routines: gamit ang iba’t ibang productivity tools/apps (tingnan ang bilang 4)

3. PAGSASALITA AT PAKIKINIG

Voice Recording at Podcasts: Garage Band, Voice Memo, FlipGrid, voicethread

4. PAGSULAT, PAGGAWA NG PRESENTASYON NG IMPORMASYON AT DATOS

PRODUCTIVITY TOOLS: 

 • A) Google: Google Docs, Google Slides, Google Sheets,
 • B) Microsoft: Word, Excel, Powerpoint 
 • C) Apple: Pages, Numbers, Keynote
 • http://www.writable.com

5. PAGGAWA (iba’t ibang midya)

 • Pagkuha at Pag-edit ng litrato: Camera app, Microsoft Paint, Keynote, Adobe Photoshop
 • Memes: Mematic, http://www.imgflip.com
 • Video, Vlog, Maikling Pelikula: iMovie, Apple Clips, Adobe Spark, Filmora, Flipgrid
 • Graphic Design: Canva
 • Digital Comics, Digital Books: Book Creator, Pages, ReadWriteThink’s Comic Creator, http://www.storyjumper.com, Keynote
 • Pagguhit: Paper by Fifty Three, Keynote with Apple pencil, Google Jamboard

    6. PANONOOD:

 • Interaktibong Presentasyon: Google Slides with Poll Everywhere, o Pear Deck, Nearpod, Slido, Dualles (bilang dual monitor kapag may google meet)
 • Interaktibong Panonood at Pagsagot: EdPuzzle with youtube 

TEACHER TOOLS:

 • Interaktibong pagtataya at pagsasagot: Kahoot!, Quizizz, Quizalize, Mentimeter, Quizlet, Socrative, Google Forms
 • Virtual Field Trip: Google Earth, Google VR
 • Gamified Classroom Management: Class Dojo, Class Craft
 • Komunikasyon: viber, google hangouts, facebook messenger,
 • Video Conference: Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Schoology built-in Conference, Facebook Group Calling

PARA SA PROFESSIONAL DEVELOPMENT AT RESOURCES NG GURO:

SANGGUNIAN:

Common Sense. (2020) Wide Open School. Nakuha mula sa https://wideopenschool.org/

International Literacy Association. App a Day. Nakuha mula sa https://www.literacyworldwide.org/blog/digital-literacies/app-a-day

Peachey, N. (2013) Nik’s Learning Technology Blog. Nakuha mula sa https://nikpeachey.blogspot.com/2013/09/evaluating-authentic-mobile-apps-for.html

UNESCO (2020) Distance learning solutions. Nakuha mula sa https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions

Paano ba dapat gawin ang mga pagtataya sa ilalim ng “new normal”?

Nakasalalay sa pagbuo ng mga epektibong pagtataya ang pagbibigay buhay natin sa mga mahusay at mabisang aralin. Planado rin dapat ang mga kaakibat na mga gawain na susubok sa pag-unawa ng iba’t ibang uri ng mag-aaral. Sa ilalim ng new normal, mahalaga pa ring mapalalim ang pag-unawa natin sa konteksto ng mga mag-aaral, mabigyan sila ng pagkakataon na maging mga taga-taguyod at tagahabi ng kanilang pagkatuto at kung paano nila ito maipakita sa kanilang sariling paraan.

Sa pamamagitan ng online distance learning , maaari tayong gumawa ng mga accessible at conducive na mga espasyo ng pampagkatuto kung saan mayroong pagkakataon na maging interaktibo sa guro at sa iba pang mga mag-aaral, mayroong pagkakataon na makatanggap at makapagbigay ng konstruktibong puna at pagpasok ng mga awtentikong pagtataya na hahasa sa ating mga mag-aaral upang maging handa sa pagpasok sa Fourth Industrial Revolution at new normal.

Paano ba natin gagawin ang pagtataya sa isang online na pagtuturo? Mayroong isang mahusay na dayagram galing sa isang propesor ng Concept-Based Curriculum at Educational Technology mula sa Unibersidad ng Hong Kong na si Jennifer Chang Wathall:

1. Diagnostic Test– Mabuting isipin muna ang mga pagtataya at learning outcomes bago bumuo ng mga gawain upang sa gayon ay malaman kung ano ang kasalukuyang lebel ng mga mag-aaral at kung saan sila nanggagaling. Mas makaiisip tayo kung anong maaari nating gawin upang matugunan at matulungan sila sa kanilang pag-aaral.

2. Formative assessment– Sa ating aralin ay lagi nating i-tsek ng pag-unawa (checking for understanding) ng ating mga mag-aaral upang malaman natin kung may natutuhan ba sila sa aralin. Maaaring gawing synchronous o sabayan ang gawain ng pagtataya at asynchronous activities o maaaring gawin nila sa sarili nilang oras at panahon ng kanilang paggawa. Sa pagtataya sa isang birtwal na kapaligiran ay kailangang may espasyo para sa feedback at interaksyon ng guro at mga mag-aaral.   (Para sa mga apps at tech tools na susuporta sa pagtataya, tumungo lamang sa https://www.nwea.org/blog/2019/75-digital-tools-apps-teachers-use-to-support-classroom-formative-assessment/.)

Paano natin masisiguro na may natutuhan talaga ang ating mga mag-aaral? Sanayin natin sila sa pagkakaroon ng mga routines ng pagpapalabas ng kanilang visible thinking. Ang layunin ng visible thinking ay gawing bukas at malay, at intensyonal ang proseso ng pagkatuto. Ginagawa nitong kongkreto ang pagkatuto at nakatutulong din ito upang maging sanay at komportable ang ating mga mag-aaral sa pagbahagi ng kanilang mga natutuhan at mga ideya sa masusi at makabuluhang paraan.

Sa isang online na pagtuturo, laging pakatandaan: MASLOW muna bago BLOOM. Ibig sabihin, siguraduhin muna ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mag-aaral, pati na ang kakayahan na magawa ang mga pagsasanay at pagtataya. Bago natin subukin ang kanilang pagkatuto mula sa mga kasanayan sa ilalim ng Bloom’s Taxonomy, tiyakin muna natin na hindi sila lugi sa ibang mag-aaral pagdating sa Heirarchy of Needs ni Maslow. Sila ba ay may kakayang gawing prioridad ang edukasyon bilang bahagi ng mga pangunahing pangangailangan? May kakayahang mag-online at may devices sa bahay? May mga magulang o may adult ba na susuporta ba sa kanila sa ganitong setup? Sa totoo lang, bago pa man tayo humantong sa pandemyang ito, ganito na ang tagpo ng edukasyon sa ating bansa.

Kaya naman bilang mga guro, magkaroon tayo ng sapat na pag-unawa at flexibility sa pagbuo ng ating mga pagtataya na maaaring magawa at masanay pa rin ng kahit sinong mga mag-aaral. Sa panahon ngayon, bigyan natin ng halaga ang mga pormatibong pagsasanay kaysa sa mga lagumang pagtataya, dahil mas mainam ang malimit na pagsasanay ng mga kasanayan, ngunit hitik naman sa pagkatuto upang mabigyan ng sapat na datos ang mga guro upang mapabuti ang pagtuturo at pag-aaral ng mga mag-aaral.

3. Summative Assessment-  Kung nais nating magkaroon ng lagumang pagtataya, huwag nating isama lahat ng paksa at kasanayan na natutuhan sa buong taong panuruan o markahan. Mas mainam na pumili tayo ng mga pinakaesensyal na competencies na gagawan natin ng awtentikong pagtataya at pasok dapat ang mga mas mataas na antas ng Bloom’s Taxonomy upang makamit din ang mas mataas na antas ng pagkatuto o HOTS (higher order thinking skills). Magkaroon ng aplikasyon sa mga  nangyayari sa tunay na mundo, bilang mga mag-aaral ay maaari silang maka-isip at makagawa ng mga solusyon sa mga suliranin ng lipunan. Bukod pa riyan, ang mga pagtatayang nakabatay lamang sa mga mababang antas ng Bloom’s Taxonomy tulad ng pagkakabisa at pag-unawa ng mga payak na konsepto ay maaaring magbigay ng pagkakataon ng academic dishonesty dahil pwedeng i-search na lamang ang sagot sa internet. Ito ang nararapat na layunin ng edukasyon, hindi lamang ang pagkabisa at pagkatuto ng mga kaalaman, kundi kung paano nila magagamit sa tunay na buhay ang mga natutuhan nila.

Kaakibat ng ating pagbuo ng mga awtentikong pagtataya ay ang paghabi ng mahusay na rubrics upang maging kasangkapan natin sa paghatid ng feedback sa ating mga mag-aaral. Mapalad akong magkaroon ng isang kaibigan at partner sa trabaho nagpaunlak ng kanyang expertise tungkol sa mga uri ng rubrics at gabay sa pagbuo nito. Narito ang kanyang presentasyon at maaari itong i-download at pag-aralan, pumunta sa link na ito: https://drive.google.com/file/d/1m_o9kdROZ6TA_fnR4g6WvGdiz4qlRXWg/view?usp=sharing.

Sa paggawa ng ating rubrics, lagi nating isipin ang mindset ng isang kampeon na si Michael Jordan ng Chicago Bulls. Ika-nga ni Jordan sa midya na palaging umaaligid at nangungulit sa kanya upang hingan siya ng pahayag, para sila ay tumigil sabi niya na lang na, “I won’t talk, but I will let my game do the talking.” Ganoon rin dapat tayo sa rubrics ng ating mga pagtataya: ipakita natin na malinaw at mahusay ang pagkabuo na rubrics para ito na mismo ang magpaliwanag para sa iyo at maiiwasan ang pagkuwestiyon ng validity ng iyong pagsubok. Hindi ko sinasabing huwag tayong sumagot sa mga tanong nila, mabuti na magbigay pa rin tayo ng feedback sa ating mga estudyante, ngunit ang isang mabisang rubrics ay kailangang may nilalaman ng mga mahahalagang kasanayan, may malinaw na pamantayan, nakatulong sa consistent na pagmamarka, at higit sa lahat, makatulong sa ating mga mag-aaral at mga guro na mapabuti ang kalidad ng ating mga pagtataya, ganoon na rin sa kanilang pagkatuto.

Kung ang ating mga awtentikong pagtataya ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na pumili ng paraan kung paano nila ipakikita ang kanilang natutuhan, tiyak na masisiguro natin na awtentiko rin ang pagkatuto. Sa tuwing lilikha sila ng isang sining o panitikan tulad ng tula, awit, rap, o memes man, kailangan ng paninindigan na kaakibat sa sining. Sabi nga ng isang batikang manunulat na si Lualhati Bautista, ang paninindigan ay dapat katawanin ng kanyang sining. Magkakaroon lamang ng kabuluhan at silbi ang ating mga pagtataya at gawain kung mayroon rin itong paninindigan.

Maraming salamat sa pagbabasa ng blog na ito. Nawa’y nakatulong po ito sa inyong pagbuo ng mga sariling pagtataya at huwag kalimutan pong ang tanging instrumento upang maging matagumpay ang pagtataya ay ikaw mismo, bilang guro. Alagaan po ninyo ang inyong mga sarili at mabuhay kayo! Padayon!

Mga Sanggunian:

Almario, A. at Austria, R. 2020. 8 Principles in Designing Authentic Online Assessments . Kinuha sa https://drive.google.com/file/d/1FMno60tfYNbBKvDEUAG1ZAyeBBVVAzNB/view?fbclid=IwAR1piNjlkdNW6o91eLgLkk1zkRnMq5Dy7vpyjg088FsUl2hAkqv8Gtsu2sw

Doucet, A., Netolicky, D., Timmers, K., at Tuscano, F. Thinking about Pedagogy in an Unfolding Pandemic. Nakuha mula sa https://francisjimtuscano.com/2020/04/13/independent-report-to-unesco-ei-thinking-about-pedagogy-in-an-unfolding-pandemic/

Miller, A. 2020. Formative Assessment in Distance Learning. Kinuha sa https://www.edutopia.org/article/formative-assessment-distance-learning

Miller, A. 2020. Summative Assessment in Distance Learning. Kinuha sa https://www.edutopia.org/article/summative-assessment-distance-learning

Full Video ng Webinar sa Pagdisenyo ng Awtentikong Pagtataya at Kaakibat na Rubrics sa Pagtuturo ng Filipino Online